Odluka o visini troškova piključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa Štampa

Poštovani,

Ovim putem Vas obaveštavamo o novim cenama priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

Preuzmi Odluku