ODGOVOR NA REKLAMACIJE NA KVALITET GASA Štampa

Poštovani potrošači,

U nastavku možete preuzeti odgovor Transportgas Srbija na reklamaciju o kvalitetu isporučenog prirodnog gasa na dan 27.03.2020.

Zalba na kvalitet Feromont